$2.500.000 Verdienen? Ontdek een priemgetal van 1 miljard cijfers.

Wist u dat:

De oudste werkende methode om priemgetallen uit te rekenen, komt van de Griek Euclides (300 v.Chr.). Deze methode heet de zeef van Eratosthenes.

Priemgetal

Priemgetal

Velen van u zullen bekend zijn met het begrip priemgetal, maar wat is een priemgetal nu precies en vooral waar wordt dit voor gebruikt? Wel nu, een priemgetal is simpel gezegd een getal dat groter is dan 1 en alleen gedeeld kan worden door 1 en zichzelf getal 13 bijvoorbeeld kan alleen door 1 gedeeld worden en door 13, maar niet door een ander getal. Het getal 26 daarentegen, dat kangedeeld worden door 1, door zichzelf maar ook door 2 en 13 en is daarom geen priemgetal.

Wat wij kunnen met priemgetallen en wat we met priemgetallen moeten is eigenlijk heel apart, aangezien ze nergens in de wiskunde voor gebruikt worden anders dan in de priemgetal theorie wat erop neer komt dat er wiskundigen zijn die deze getallen bestuderen. Het bestuderen van priemgetallen is iets wat de oude Grieken al deden en is dus van alle tijden.

priemgetal

Tegenwoordig zijn er vele theorieën, stellingen en hypotheses opgesteld over de priemgetallen, echter zijn deze vaak onbewezen en alleen gebaseerd op vermoedens en hypotheses.Priemgetallen zijn dus uniek in de cijferwereld, aangezien ze anders zijn dan andere cijfers. Zo zijn er zelfs competities die gaan over priemgetallen; wie kan uit een groot veld met cijfers het snelste de priemgetallen eruit halen of wie kan de meeste priemgetallen onthouden. Onder het getal 100 bestaan er 25 priemgetallen namelijk: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 en 97.

Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar priemgetallen in de natuur; waarbij is gezocht in de flora en fauna naar dingen die alleen gebruik maken van priemgetallen en niet van normale cijfers. Zo is er een insect dat zijn gehele leven leeft als larve maar alleen kan verpoppen in of het 13e of het 17e jaar van hun leven, anders blijven zij hun gehele leven larve en kunnen ze niet wegvliegen; dit is de zogeheten Magicicada.

© Copyright 2013 Priemgetal.nl | WordPress website door WP-King